Czym jest Outdoor advertising?

Outdoor advertising, czyli w żargonie branżowym popularny outdoor to nic innego jak reklama zewnętrzna. W uproszczonym ujęciu jest to reklama, która znajduje się poza miejscem zamieszkania odbiorcy (out-of-home advertising). Ma ona na celu zachęcać do zainteresowania reklamowanymi treściami wszędzie tam, gdzie przebywa potencjalny „target” (zainteresowany odbiorca). Z uwagi na zazwyczaj dość wysokie koszty takiej reklamy jest ona mocno profilowana.

Czytaj dalej Czym jest Outdoor advertising?