Grywalizacja – co to jest?

Grywalizacja inaczej zwana gamifikacją lub gryfikacją, to ostatnio bardzo głośny i popularny trend marketingowy, który polega na wprowadzeniu elementu gry i rywalizacji do działań reklamowych i marketingowych oraz grup pracowniczych w firmach. Badania udowadniają bowiem, że ludzie lubią wszelkiego rodzaju współzawodnictwo, potrzebują motywacji w postaci nagród, uznania itp., lubią zbierać punkty, kolekcjonować różne odznaki, zdobywać kolejne poziomy, stopnie.
Wplatanie tego rodzaju rozwiązań do celów marketingowych powoduje, że znacznie zwiększa się zaangażowanie społeczeństwa, co prowadzi też do większej lojalności oraz świadomości konsumentów i utożsamiania się ich z daną marką. Poprzez grywalizację można modyfikować ludzkie zachowania i przyzwyczajenia, czy nawet nastawienie lub nastroje.
Każdy lubi wygrywać, być lepszy niż wszyscy inni i to właśnie ten mechanizm wykorzystuje grywalizacja, która przede wszystkim bazuje na ludzkiej naturze.
Grywalizację chętnie wykorzystuje się również w zespołach pracowniczych. Okazuje się, że wprowadzenie elementów gry w działania firmy sprzyja osiągnięciom lepszych wyników pracy przez pracowników i zwiększa ich zaangażowanie, oraz motywuje do wydajniejszej pracy, wykonywania trudniejszych zadań, usprawnia komunikację wewnątrz firmy, a także zwiększa zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy. Technika ta opiera się bowiem na przyjemności, jaką odczuwa człowiek w związku z pokonywaniem wyzwań, własnych słabości, a także współpracy bądź rywalizacji z innymi ludźmi.